Työvoimatoimisto.net: TE-toimistot ja työpaikkailmoitukset.

Lappeenranta tai T: Operatiivinen riskianalyytikko

TYÖPAIKAN ESITTELY
Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 1 900 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.

TEHTÄVÄN KUVAUS
Tullin valvontaosasto on organisoitunut viiteen toimintayksikköön; yritystarkastus, tutkinta, analyysi ja tiedustelu, tullivalvonta sekä ohjaus- ja asiantuntijapalvelut. Analyysi ja tiedustelu (ATI) vastaa tullirikostorjunnan analyysi- ja tiedustelutoiminnasta ja Tullin ulkoisesta riskienhallinnasta.

Analyysi ja tiedustelu koostuu kolmesta yksiköstä: kaupallinen riskienhallinta-, kohdevalinta- ja analyysiyksiköt. Kaupallisten riskienhallinta -yksikkö (KRH) vastaa valtakunnallisesti Tullin sektorille kuuluvaan tavaraliikenteeseen, ulkomaankauppaan sekä tullien kantoon ja veronkantoon kohdistuvan riskianalyysitoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, ohjaamisesta, kehittämisestä ja raportoinnista. Tällä hetkellä toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Torniossa, mutta toiminnan kehittyessä haemme uusia riskianalyytikkoja Lappeenrantaan tai Turkuun.

Tullissa on haettavana

tulliylitarkastajan (operatiivinen riskianalyytikko) virka (Lappeenranta tai Turku).

Viran tehtäviin sisältyy yhteiskunnan suojaamiseen / EU:n yhteiseen turvallisuuteen ja vaarattomuuteen liittyviä kansallisia sekä EU-tason riskienhallinta- ja kohdevalintatehtäviä. Päivittäisiin tehtäviin kuuluu operatiivisen riskianalyysitiedon analysointi ja käsittely erilaisia tullaus-, tarkastus-, ja riskianalyysijärjestelmiä käyttäen. Tehtäviin kuuluu poimintaehtoaloitteiden käsittely, asettaminen ja poimintaehdoista johtuvien toimenpiteiden jatkotoimista päättäminen sekä vaikutusarvioinnin laadinta. Tehtävät sisältävät riski-ilmoitustietojen käsittelyä sekä raporttien, julkaisuiden ja analyysien laadintaa. Tehtävä voi pitää sisällään myös fiskaalista reaaliaikaista riskianalyysiä. Tehtävään sisältyy tiedustelu- ja rikostorjuntatehtäviä.

VAATIMUKSET soveltuvaa koulutusta logistiikan tuntemusta ja hallintaa monipuolista tuntemusta Tullin eri tehtävistä kykyä analyyttiseen ajatteluun, raportointiin ja itsenäiseen päätöksentekoon vastuullista, järjestelmällistä ja tuloshakuista työskentelyotetta hyviä tietoteknisiä valmiuksia riittävää kielitaitoa (hyvä englannin kielen taito, muut kielet eduksi). hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja valmiutta ja kykyä jatkuvaan vuorotyöhön (24/7)

valmiuden osallistua alan kansalliseen ja kansainväliseen tulliyhteistyöhön kokemuksen ja tuntemuksen kohdevalinta- ja/tai riskianalyysitehtävistä tuntemuksen tullimenettelyistä ja sähköisestä ilmoittamisesta Tullin yhteiskunnan suojaamistehtävien, tullivalvonnan ja rikostorjunnan tuntemuksen

Virkaan nimettävän tulee olla Suomen kansalainen (VirkamL 7 § 1mom.12k.)

Viran palkkaus määräytyy Tullin palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso) sekä sen lisäksi maksettavasta henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on 8-44 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta pätevyydestä riippuen. Tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuustasolle 13 (vaihteluväli 2642,08 – 3522,77 €/kk).

Virka täytetään sopimuksen mukaan.
Virassa noudatetaan jaksotyöaikaa (116 t 15 min / 3 vk).
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Virkapaikka on Lappeenranta tai Turku.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.
ID: 28-902-2019

Ilmoitettu:
15.8.2019
Vanhenee:
14.10.2019
Työn kesto:
Yli 12 kuukautta
Työ alkaa:
Virka täytetään sopimuksen mukaan.
Työaika:
kokoaikatyö
Paikkakunta:
Lappeenranta
Osoite:
53100 LAPPEENRANTA
Maakunta:
Etelä-Karjala
Palkkaus:
(ei tiedossa)
Mahdollisuus etätyöhön:
Ei
Mahdollisuus asuntoon:
Ei
Jätä hakemus:
Internet: https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=08da8190-329f-4e91-94d2-d99fcaffc26c Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hak
Etsi työpaikkaa