Työvoimatoimisto.net: TE-toimistot ja työpaikkailmoitukset.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri: Ravitsemusterapeutti

Hakuaikaa on jatkettu ja jo tulleet hakemukset huomioidaan.

Haemme toimeen alastaan innostunutta ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa ravitsemusterapeuttia, jolla on kehittämismyönteinen asenne. Tehtävä vaatii itsenäistä työotetta ja koordinointikykyä. Olet sitoutunut työyhteisön jäsen. Kirjallinen ja suullinen ilmaisusi on sujuvaa.

Olisit osa ravitsemusterapeuttitiimiämme, jossa on jo viisi ravitsemusterapeuttia ja kotitalousopettaja. Työnkuva koostuu sekä ennaltaehkäisevästä että hoitavasta ravitsemusterapiasta. Työ on yksilö- ja ryhmäneuvontaa, luennointia, koulutusta sekä ravitsemusterapian kehittämistä Eksoten alueella. Työ voi sisältää myös iltaisin tehtävää luennointi- ja kurssityötä. Työn hoitaminen edellyttää omaa autoa.

Ravitsemusterapeutin monipuolinen työkokemus katsotaan eduksi, erityisesti ikääntyneiden ravitsemuksen parissa ja vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisyssä. Arvostamme halua kehittää kustannusvaikuttavaa ravitsemusterapiaa sekä kykyä toimia moniammatillisten työryhmien osana.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus. Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Haastattelut pidetään 5. – 6.8.2019.

Ilmoitettu:
22.7.2019
Vanhenee:
20.9.2019
Työn kesto:
Yli 12 kuukautta
Työ alkaa:
1.9.2019 tai sopimuksen mukaan
Työaika:
kokoaikatyö
Paikkakunta:
Lappeenranta
Osoite:
Armilankatu 33,
53100 LAPPEENRANTA
Maakunta:
Etelä-Karjala
Palkkaus:
KVTES ja paikallisen sopimuksen mukaan
Mahdollisuus etätyöhön:
Ei
Mahdollisuus asuntoon:
Ei
Jätä hakemus:
Lisätiedot
Etsi työpaikkaa