Työvoimatoimisto: TE-toimistot ja avoimet työpaikat


Olet täällä: Ohjeita

Työttömän peruspäivärahan määrä

Työttömän peruspäivärahaa voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, joka on ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi, ja joka on iältään 17–64 vuoden välillä, ja joka asuu Suomessa. Jos henkilö on lomautettu, hän voi olla myös 65–67-vuotias. Lisäksi työttömän peruspäivärahan myöntäminen edellyttää sitä, että henkilö on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä, hänen on haettava kokoaikatyötä ja hänelle ei työvoimatoimistosta ole osoitettu työtä tai koulutusta, ja että hän täyttää työssäoloehdon.

Työssäoloehto

Työssäoloehtoja on kaksi erilaista: palkansaajille ja yrittäjille. Palkansaajan työssäoloehtoon kuuluu seuraavat kriteerit:

 • Hänen on oltava ollut palkallisessa työssä vähintään 34 viikkoa, siis noin kahdeksan kuukautta, ennen työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana.
 • Lisäksi noina työaikoina hän on ollut vähintään 18 tuntia viikossa töissä.
 • Lisäksi kokoaikatyön palkan on oltava ollut alan työehtosopimuksen mukainen, tai jos työehtosopimusta ei ole määritetty, palkan on oltava ollut vähintään 1134 euroa kuukaudessa.

Yrittäjän työssäoloehto on seuraavanlainen:

 • Hän on ollut vähintään 18 kuukautta, siis 1,5 vuotta, yrittäjänä ennen työttömyyttä — viimeisen neljän vuoden aikana.
 • Lisäksi yritystoiminnan on oltava ollut riittävän laajaa. Laajuuden määritelmänä on, että YEL-vakuutuksen tulo on ollut koko ajan vähintään 710 euroa kuukaudessa, tai maatalousyrittäjällä MYEL-vakuutuksen työtulon vähintään 400 euroa kuukaudessa.

Työttömän peruspäivärahan määrä

 • Peruspäiväraha on 32,46 euroa päivässä
 • Ensimmäisestä lapsesta lapsikorotusta tulee 5,24 euroa päivässä
 • Toisesta lapsesta 7,69 euroa päivässä
 • Kolmannesta tai useammasta lapsesta 9,92 euroa päivässä

On syytä huomioida, että työttömän peruspäivärahaa myönnetään yllä mainittujen kriteerien täyttyessä seitsemän arkipäivän omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on vain kerran. Lisäksi peruspäivärahaan voi saada korotusta kolmessa tilanteessa:

 • Jos takana on vähintään kolmen vuoden työhistoria, silloin peruspäivärahaan saa korotusosan 20 päivälle.
 • Jos henkilö on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuen ja hän on ollut ainakin 20 vuotta töissä, hän saa korotusosan 100 päivälle.
 • Mikäli henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, hän saa korotusosan 200 päivälle.

Korotusosa on päivää kohden 4,75 euroa. Korotusosan lisäksi on mahdollista saada muutosturvalisää. Mikäli henkilö kuuluu muutosturvan piiriin ja hänellä on voimassa oleva työllistymissuunnitelma, hän voi saada muutosturvalisää 4,75 euroa päivässä.

Peruspäivärahaa ja sen mahdollisia korotuksia maksetaan viideltä päivältä viikossa, enintään 500 päivän ajalta. Kyseessä on verollinen tulo. Edellyttää TT2-lomakkeen palauttamista.

"Työttömän peruspäivärahan määrä" on saanut pisteet 2,8/10. Se on 32 arvostelun tulos.

Tuoreet mielipiteet

 1. Pete (Turun toimipiste)
 2. Turun TE-toimisto (Turun toimipiste)
 3. Boris (Kouvolan toimipaikka)
 4. Hämillään...? (Jyväskylän toimipaikka)
 5. Hannu Naski (Seinäjoen toimipaikka)