Työvoimatoimisto: TE-toimistot ja avoimet työpaikat


Olet täällä: Ohjeita

Mitä tukia työtön työnhakija voi saada?

Jos olet työtön työnhakija esimerkiksi opintojen päättymisen vuoksi tai työsuhteen päättymisen johdosta, voit saada erilaisia tukia joko työttömyyskassan tai Kelan kautta. Tukien saamisen yksi tärkeimmistä edellytyksistä on ilmoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tilanteesta työvoimatoimistolle — on siis ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi.

Kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon, eli työ- ja elinkeinotoimistoon, työttömäksi työnhakijaksi, voit saada työttömyyspäivärahana joko ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. Tai työmarkkinatukea.

Ansiopäiväraha

Voit saada ansiopäivärahaa jos kuulut johonkin työttömyyskassaan. Ansiopäivärahaa haetaan siis siitä työttömyyskassasta, jonka jäsenenä olet. Tarkemmat hakemusmenettelyt ja muut yksityiskohdat saat työttömyyskassastasi.

Peruspäiväraha

Mikäli et kuulu mihinkään työttömyyskassaan, voit saada Kelasta joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Peruspäivärahaa myönnetään sellaiselle työttömälle, joka on jo ollut työelämässä kiinni joko palkansaajana tai yrittäjänä, ja joka täyttää työssäoloehdon. Peruspäivärahaa voi saada enintään 500 päivän ajan. Sen jälkeen jos työttömyys jatkuu, voit hakea työmarkkinatukea.

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuki on sellaista rahallista tukea, jonka perimmäisenä tarkoituksena on tukea työtöntä pääsemään jälleen työmarkkinoille. Työmarkkinatukea voidaan myöntää työttömälle, joka ei ole aikaisemmin / viime aikoina ollut töissä. Lisäksi sitä voidaan myöntää, kuten edellä jo kerrottiin, ansiopäivärahan 500 päivän enimmäisajan jälkeen. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen. Siihen vaikuttaa siis omat tulot ja mahdollisesti vanhempienkin tulot (mikäli asut vanhempien kanssa samassa taloudessa). Työmarkkinatuen kestoa ei ole rajoitettu.

Asumistuki

Jos tulosi ovat pienet, saatat olla oikeutettu saamaan asumistukea kattamaan asumismenojesi aiheuttamia taloudellisia ongelmia. Asumistukeen vaikuttaa koko ruokakunnan henkilöt eikä sitä myönnetä jokaiselle ruokakunnan henkilöille erikseen, vaan kaikille yhteisesti. Se, kuinka paljon asumistukea voit saada, riippuu siitä kuinka monta henkilöä samassa taloudessa asuu, miten monta neliömetriä asunnossa on pinta-alaa, missä kunnassa asunto sijaitsee, milloin se on valmistunut ja jos siihen on tehty perusparannus, sekin vaikuttaa asumistuen määrään. Myös lämmitysjärjestelmän tyyppi vaikuttaa siihen, kuten myös omaisuuden määrä ja kuukausittain saatavien tulojen määrä. Nämä tiedot ilmoittamalla asumistukea voi saada 12 kuukaudeksi eteenpäin. Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, Kela laskee useamman kuukauden tuloista suuntaa-antavan keskiarvon ja tekee sen pohjalta asumistukipäätöksen.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen rahallinen turva, joka pääsääntöisesti myönnetään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Se on tarveharkintainen. Toimeentulotuen perusosa on kuukaudessa 477,26 euroa (2013) yksin asuvalle. Toimeentulotukea voi saada myös täydentävänä ja ehkäisevänä siten, että täydentävällä toimeentulotuella voidaan auttaa esimerkiksi muuttokustannusten kattamisessa tai vaikean sairauden aiheuttamien menojen kattamisessa. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan asuinkunnan toimesta myöntää esimerkiksi tilanteessa, jossa taloudellinen tilanne on heikkenemässä äkillisesti.

"Mitä tukia työtön työnhakija voi saada?" on saanut pisteet 3,7/10. Se on 44 arvostelun tulos.

Tuoreet mielipiteet

  1. Pete (Turun toimipiste)
  2. Turun TE-toimisto (Turun toimipiste)
  3. Boris (Kouvolan toimipaikka)
  4. Hämillään...? (Jyväskylän toimipaikka)
  5. Hannu Naski (Seinäjoen toimipaikka)