Työvoimatoimisto: TE-toimistot ja avoimet työpaikat


Olet täällä: Ohjeita

Työmarkkinatuen määrä

Tietyt Kelan asettamat ehdot täyttävä henkilö, joka on työtön työnhakija, voi saada työmarkkinatukea. Se on osittain tarveharkintaista, sillä omat tulot ja jotkin sosiaalietuudet vaikuttavat työmarkkinatuen määrään. Lisäksi työmarkkinatuella on odotusaika: jos henkilö tulee ensimmäistä kertaa työmarkkinoille, silloin odotusaika on 5 kuukautta. Mikäli henkilö valmistuu ammatillisesta koulutuksesta, odotusaikaa ei ole. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää sitä, että henkilö asuu Suomessa ja:

 • Hän on 17–64-vuotias tai lomautettuna myös 65–67-vuotias.
 • Hän on työkykyinen.
 • Hän on työmarkkinoiden käytettävissä.
 • Hän hakee kokoaikatyötä.
 • Hänelle ei ole voitu osoittaa työtä eikä koulutusta.
 • Hän ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan koska työssäoloehto ei täyty tai hän on saanut työttömyyspäivärahaa täydet 500 päivää.

On syytä huomioida, että jos henkilö on saanut työttömyyspäivärahaa 500 päivää, silloin työmarkkinatukeen ei sovelleta tarveharkintaa ensimmäisiltä 180 työmarkkinatuen maksupäiviltä. Tarveharkintaa ei ole myöskään henkilöllä, joka on täyttänyt 55 vuotta ja joka työttömäksi jäädessään on täyttänyt työssäoloehdon, eikä työvoimapoliittisten toimenpiteiden ajalta tai jos henkilö on saanut matka-avustusta jota voi saada enintään neljältä kuukaudelta.

Työmarkkinatuen määrä

Työmarkkinatuen määrä ja sen tulorajat
PerhesuhteetTäysi työmarkkinatuki ennen ennakonpid. (€/pv)Tuloraja, jolla saa täyden työmarkkinatuen (€/kk)*Tuloraja, jolla työmarkkinatuki lakkaa (€/kk)
Yksin asuva32,463111221
Huoltovelvollinen, ei lapsia32,4610442408
1 lapsi37,7011742764
2 lasta40,1513042999
3 lasta42,3814343225
4 lasta42,3815643355
5 lasta jne.42,3816943485
Muut omat tulot kuin työtulot. Omat työtulot vähentävät tukea aina.

Työmarkkinatukeen voi saada korotusosan. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatukeen maksetaan
korotusosaa enintään 200 päivän ajalta. Korotusosa on 4,75 euroa päivässä.

"Työmarkkinatuen määrä" on saanut pisteet 2,9/10. Se on 28 arvostelun tulos.

Tuoreet mielipiteet

 1. Pete (Turun toimipiste)
 2. Turun TE-toimisto (Turun toimipiste)
 3. Boris (Kouvolan toimipaikka)
 4. Hämillään...? (Jyväskylän toimipaikka)
 5. Hannu Naski (Seinäjoen toimipaikka)